Een aantal soa's zijn gemakkelijk te behandelen. Van andere soa's kan je niet genezen, maar wel de klachten behandelen.

Bacteriële soa's: makkelijk te behandelen

Soa's veroorzaakt door een bacterie, zoals chlamydia, gonorroe en syfilis, zijn relatief gemakkelijk te behandelen. Meestal volstaat een antibiotica kuur.

Als je deze soa's niet behandelt, kunnen ze wel ernstige gevolgen hebben. Een daarvan is vruchtbaarheidsproblemen. Daarom is het belangrijk om je regelmatig tijd te laten testen. 

Virale soa's: moeilijk te behandelen

Virale soa's zijn veel moeilijker te behandelen dan bacteriële soa's.

Ze vragen elk een specifiek aanpak. Het verloop is vaak onvoorspelbaar. Dat betekent dat de behandeling niet voor iedereen gelijk is. Ook moet de therapie gedurende langere tijd worden volgehouden, soms zelf levenslang. 

Voorbeelden van dit soort virale soa's zijn:

Van de virale soa's genezen hepatitis B en genitale wratten soms spontaan. Herpes is niet te genezen, maar de klachten die de soa veroorzaakt zijn behandelbaar.

Behandeling van parasitaire soa's

Er bestaan ook soa's die worden veroorzaakt door een parasiet. Voorbeelden van parasitaire soa's zijn:

Tegen deze drie soa's bestaat een behandeling. De medicatie wordt door de huisarts voorgeschreven. 

Behandeling van hiv

Tegen hiv, het virus dat aids veroorzaakt, bestaat nog geen geneesmiddel dat volledig geneest. Er zijn wel medicijnen die het virus onderdrukken, zodat je langer en comfortabeler kunt leven met hiv

De behandeling van hiv is er de laatste jaren enorm op vooruitgegaan. Men is er in geslaagd om de virale lading van het hiv-virus in het bloed zodanig te doen zakken dat ze in de meeste gevallen ondetecteerbaar is geworden. 

Mensen met hiv die hun medicatie nauwgezet innemen zijn daardoor niet meer besmettelijk.

Meer over de behandeling van hiv en aids.