Dit gebeurt wanneer de bevruchte eicel zich - in plaats van in de baarmoeder - innestelt op een andere plaats.

Innesteling in de eileider

Normaal vindt de bevruchting plaats in de eileider of net daarbuiten bij de eierstok. Vervolgens deelt het embryo zich verder en wordt het getransporteerd naar de baarmoeder. Als de innesteling echter plaats vindt in de eileider, ontstaat een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Buitenbaarmoederlijke zwangerschappen kunnen zich heel uitzonderlijk ook voordoen in de eierstok, de baarmoederhals of in de buikholte.

Een zwangerschap buiten de baarmoeder kan in principe niet voldragen worden. Meestal onderga je dan een operatieve ingreep, waarbij het embryo inclusief moederkoek verwijderd wordt.

Symptomen

In tegenstelling tot bij een gezonde zwangerschap, blijft de waarde van het zwangerschapshormoon laag en stijgt het veel minder snel. Klachten als buikpijn en/of bloedverlies (ongeveer dezelfde als bij een miskraam), wijzen mogelijk op een buitenbaarmoederlijke zwangerschap.