Uitgebreid onderzoek bij prostituees in ons land toont dat er maar heel weinig prostituees met hiv geïnfecteerd zijn.

Ook in de ons omringende landen is dat het geval. In veel Afrikaanse landen is 80 tot 90% van de prostituees seropositief. Ook in de Aziatische landen neemt het aantal hiv-positieve prostituees steeds toe.

Het spreekt vanzelf dat een prostituee die werkzaam is in ons land, maar afkomstig is van een streek waar het aidsvirus veel meer verspreid is, een grotere kans heeft om hiv-drager te zijn. Veilig vrijen blijft dus de boodschap.