Communicatie speelt een centrale rol in een liefdesrelatie. Het is niet altijd gemakkelijk om goed met elkaar te praten, je gedachten te verwoorden en contact te leggen met de ander. Er bestaan hiervoor een aantal communicatieregels.

  • geef eenduidige boodschappen: zorg ervoor dat wat je zegt, doet en voelt met elkaar in overeenstemming is. Vertel eerlijk en rechtuit wat je wil. Vermijd dubbelzinnige of tegenstrijdige communicatie. Als iets voor jou echt een ‘nee’ is, dan is je partner meer met een duidelijke ‘nee’ dan met een te voorzichtige ‘nee’ of met een ‘ja, maar’.
  • luister actief: zorg dat je goed begrijpt wat de ander wil zeggen. Toon dat je hier moeite voor wil doen. Vraag door, herhaal, vat samen en check of je samenvatting klopt in plaats van direct met je antwoord of oplossing te komen.
  • wees concreet en specifiek: vermijd te algemene formuleringen. Stel liever dingen voor. Het is gemakkelijker om een concreet iets te doen dan om vage dingen te veranderen. “We doen nooit iets leuks samen” komt over als klagen. Dat roept snel weerstand op. “Zullen we eens per week uit eten gaan?” is actiegericht en veel uitnodigender om positief te reageren.
  • doe geen veronderstellingen: gedachtelezen is zoiets als uitgaan van het beeld dat men van de partner heeft, en daaruit conclusies trekken. Dat beeld is echter vaak verkeerd of te zwart-wit. Je moet mekaar realistisch bekijken en echt naar mekaar luisteren en vragen wat de ander bedoelt.
  • veralgemeen niet: beperk je tot het hier en nu. Als je begint over het verleden, kan je partner daar niets mee doen. Als je iets bij hem of haar reduceert tot een karaktertrek, laat je geen mogelijkheid voor verandering. Gebruik dus geen woorden zoals “altijd” en “nooit” en definieer je partner niet in termen van “jij bent egoïstisch” of “jij helpt mij nooit”.
  • kom op voor jezelf: wees weerbaar op zelfbewuste wijze. Assertiviteit is gezond: je moet jezelf kennen en waarderen. Je kan zo duidelijk je ‘gebruiksaanwijzing’ afgeven: ik accepteer kritiek, maar ik heb er zelf ook een mening over. Je mag veel vragen, maar ik kan en mag ook wel eens nee zeggen.
  • schrijf de ander niets voor: zeg de ander niet voor hoe het hoort/moet. Je partner heeft een eigen visie en geweten. Gun hem of haar de tijd om ernaar te handelen. Het is beter om de ander de ruimte te geven om zijn of haar verhaal te schetsen, en daar op in te pikken.
  • toon je begrip: leef je in de ander in en bevestig hem of haar. Wie zich in een ander kan verplaatsen en zijn of haar gevoelens erkent, zal sneller ervaren dat de ander ook actief mee wil zoeken naar oplossingen. Maak duidelijk dat je niet alleen de redenering van de ander kan volgen, maar dat je ook zijn ervaringen en de emoties die erbij horen begrepen hebt.
  • uit je positief: let op wat de andere goed doet. Moedig dat gedrag aan. Uit onderzoek blijkt overduidelijk dat mensen het best reageren op positieve bevestigingen en het belonen van ‘goed gedrag’. Negatief communiceren, vooral benadrukken wat je niet wil, mokken, je terugtrekken…helpt niet.
  • praat in de ik-vorm: zeg bijvoorbeeld niet: “jij kan nooit je ongelijk toegeven” maar “ik heb er moeite mee dat jij je ongelijk niet toegeeft”. Dat lijkt misschien gekunsteld, maar de ik-boodschap pakt in de praktijk echt wezenlijk anders en beter uit dan de jij-boodschap, waarmee je iemand beschuldigt en in de verdediging drukt.