Twee mensen kunnen het niet altijd over alles eens zijn. Goed ruziemaken is een kunst. Tien tips om het te leren.

  • ga de confrontatie aan: we kroppen ergernissen vaak op in plaats van ze meteen uit te spreken. Maar een probleem wordt meestal groter als je er al een tijdlang mee rondloopt. Als je niet duidelijk maakt dat bepaalde zaken voor ergernis zorgen, dan weet de andere dat niet en kan die daar ook geen rekening mee houden. Je ogen sluiten en net doen alsof er niets aan de hand is, laat de problemen niet zomaar verdwijnen.
  • blijf luisteren: bij een conflict willen velen vooral hun eigen standpunt duidelijk maken en hun grieven uiten. Maar de ander wil ook gehoord worden. Meer nog: je hebt de ander nodig om zijn/haar kant van het verhaal te begrijpen. Als je ervan uitgaat dat het bij ruziemaken niet gaat over winnen of gelijk krijgen, is het makkelijker om aandacht te blijven hebben voor het perspectief van de ander.
  • vraag in plaats van te verdedigen: vraag wat de ander precies bedoelt. In de verdediging schieten is weinig effectief. Vaak escaleert een conflict omdat iemand alleen maar bezig lijkt te zijn met het bewijzen van ‘onschuld’. Met een vraag vertraag je de interactie en zo merkt je partner dat je oprechte interesse toont. Het conflict kan hierdoor een heel andere wending nemen en overgaan in een rustig gesprek.
  • bewaar een balans tussen positief en negatief: blijf positieve gedragingen vertonen tijdens een conflict. De verhouding tussen positief en negatief is doorslaggevend. De partners moeten op een plusminusverhouding van vijf op één uitkomen: je hoeft je ergernis niet onder stoelen of banken te steken, maar tegenover iets negatief moet altijd veel positief staan. Bij koppels die niet goed met conflicten omgaan, ligt die verhouding op 1:1 of nog slechter.
  • blijf vertrouwen hebben: beschouw je partner niet als de vijand. Laat je niet meeslepen door je angst. Een conflict kan heel bedreigend overkomen, maar met een glimlach, een vriendelijke opmerking of een grapje vermijd je de dreigende neerwaartse spiraal waarin jullie anders terechtkomen. Al kwetst je partner je, weersta de verleiding om kwaad met kwaad te vergelden.
  • word niet agressief: gebruik geen scheldwoorden of uitdrukkingen die de ander naar beneden halen. Niemand is bereid naar je te luisteren als je geen respect voor hem/haar toont. Dat betekent ook dat je onverschillig of sarcastisch gedrag vermijdt, en erop let dat je je stem niet te zeer verheft. Als je het gevoel hebt er even uit te moeten, vraag je beter een ‘time-out’ aan en praat je er later, op een rustig moment, over verder.
  • wees duidelijk: laat de ander niet in het duister tasten. Leg uit wat je denkt en voelt, zodat de ander kan volgen. Stel het conflict scherp als het nodig is en geef niet meer toe dan wat voor jou mogelijk is. 
  • blijf bij het onderwerp: richt je aandacht op het juiste probleem. Degene die een gevoelig onderwerp aansnijdt, kan ook beter de verantwoordelijkheid nemen om bij dat onderwerp te blijven. Het blijft verleidelijk, zeker als het moeilijk wordt, om er allerlei andere zaken bij te halen, maar dat is weinig effectief.
  • bied excuses aan en vergeef: geef fouten toe als het nodig is. Ook in ruzies is het goed om de eigen fout te durven inzien en toe te geven. Het kunnen goedmaken en vergeven zorgt ervoor dat een koppel niet vast komt te zitten, in staat is hindernissen (samen) te overwinnen en vooruit te gaan.
  • zoek naar een oplossing: beperk je niet enkel tot het uiten van emoties, maar zoek samen naar een manier om het in de toekomst beter aan te pakken. Het is belangrijk om niet te zeer te fixeren op de ruzie. Los liever het onderliggende probleem op. Door over de verschillen heen over mogelijke compromissen en oplossingen te blijven praten, werkt men aan de relatie.