Verliefdheid is iets waar je zelf niets voor hoeft te doen, liefde daarentegen vraagt voortdurende inspanningen. Er zijn hiervoor zeven basiselementen. Daarnaast is goed communiceren essentieel.

Als de verliefde gevoelens overgaan, moet je je inzetten om de relatie te doen slagen. Dat vraagt tijd en energie. Daarom zegt men ook: “liefde is een werkwoord”.

In elke relatie word je regelmatig met problemen geconfronteerd. Dat kan eigenlijk ook niet anders. Al lijken de partners op veel vlakken op mekaar, het blijven wel twee verschillende personen. En in een relatie word je heel sterk geconfronteerd met die verschillen. Die problemen zijn zelfs inherent aan relaties en dagen de partners uit om uiteindelijk hun eigen angsten aan te pakken, en hun gevoel van eigenwaarde te versterken.

Ondanks dat ieder zijn eigen verwachtingen en wensen heeft als het over liefdesrelaties gaat, bestaat er toch een soort van ‘basisrecept’ voor een langdurige, plezierige relatie. Het bevat de volgende ingrediënten:

Deze zeven factoren zijn cruciaal om liefde te bevorderen. Ze vormen de basis voor een goede, op vriendschap en liefde gerichte relatie.

Bij een kwaliteitsvolle relatie is het ook van belang dat beide partners hun emoties kunnen uiten en dat ze conflicten kunnen oplossen en uitpraten. Communicatie en conflictoplossing vormen als het ware een rode draad doorheen het verhaal van een gezonde relatie.