De twee meest voorkomende valkuilen bij het stoppen van stalking, zijn het ontkennen van het probleem en het onderhandelen met de stalker.

Elke reactie die je geeft, zelfs een negatieve, bevestigt de stalker in zijn gedrag. Hij/zij weet dat wat hij/zij ook doet sowieso een reactie uitlokt. Waarmee hij/zijj dus controle en macht krijgt over zijn/haar slachtoffer.

Stel je grenzen

Het is belangrijk dat je éénmaal je grenzen stelt aan de stalker, duidelijk en zo vroeg mogelijk. Hoe eerder je dit doet, hoe groter de kans op slagen. Toch kan het stoppen van een stalker lang duren en veel inzet en geduld vragen.

Controle terugwinnen

Het eerste wat je als slachtoffer moet doen, is de controle over jezelf terugwinnen. Je kan stalking ook niet alleen bestrijden. Spreek mensen uit je omgeving aan die je emotioneel en met praktische hulp kunnen ondersteunen. Breng je familie, collega's, vrienden en kennissen op de hoogte en vraag hen om in geen geval privégegevens over jou door te geven aan de stalker.

De politie en het gerecht

Er zijn ook een aantal dingen mogelijk via een gerechtelijke procedure. In kortgeding of zelfs op eenzijdig verzoek, kan je een straatverbod en een contact- of toenaderingsverbod vragen aan de rechter.

Als voor het stoppen van de stalking een tussenkomst van de politie of het gerecht nodig is, is het belangrijk dat je een logboek bijhoudt. Daarin schrijf je elke actie van de stalker tegen jezelf of tegen familie en vrienden. Verzamel ook bewijsmateriaal. Samen met het logboek is dit de basis van een goed dossier.
 

 • Noteer alle feiten met vermelding van datum, tijdstip, namen van getuigen, gedrag en de gedetailleerde omstandigheden
   
 • Maak van de acties foto's of video-opnamen
   
 • Neem telefoongesprekken op
   
 • Houd brieven bij en bewaar berichten die de stalker naar je computer of je gsm stuurt
   
 • Maak voldoende kopieën en bewaar ze op verschillende plaatsen
   
 • Zorg ervoor dat je bij al je sociale contacten zoals op school of bij een vereniging kan terugvallen op iemand voor hulp of om als getuige op te treden
   
 • Vraag getuigen om hun verklaringen op te schrijven
   
 • Leg klacht neer bij de politie wanneer de stalker iets onderneemt. Zo kan er telkens een proces-verbaal worden opgesteld
   
 • Bel onmiddellijk de politie wanneer de stalker je belaagt
   
 • Verzamel alles wat kan bijdragen om de stalking te bewijzen
   
 • Doe altijd aangifte, zowel op heterdaad als nadien