De therapie zelf bestaat uit gesprekken op regelmatige basis. De duur kan variëren van enkele gesprekken tot zelfs jaren.

Een zitting duurt meestal 50 minuten tot één uur. In de eerste gesprek(ken) bespreekt men de aanmeldingsklacht, maar ook jullie achtergrond.

De therapeut wil jullie hiermee laten vertellen over wie je bent en wie jullie zijn als koppel. Vervolgens zal het probleem in kaart worden gebracht en wordt er hier op verder gewerkt.

Hoe een relatietherapie concreet verloopt hangt af van enerzijds de therapeut en anderzijds het koppel zelf.