Van een hiv-infectie en aids kan je niet genezen. Maar door het gebruik van aidsremmers, kan het virus wel onderdrukt worden en neemt de levensverwachting toe. 

Afweersysteem beschermen

Het doel van de antiretrovirale therapie is om de virale lading tot zo laag mogelijk - bij voorkeur tot ondetecteerbare waarden - terug te dringen (de huidige testen kunnen niet lager meten dan minder dan 20-50 viruskopijen/ml).

De virale lading (viral load) is het aantal kopieën van hiv per ml bloed, wat kan variëren van honderden tot meer dan 1 miljoen viruskopijen per ml. De virale lading geeft de hoeveelheid hiv-virus in het bloed weer, niet de hoeveelheid virus die in de rest van het lichaam (zoals sperma, hersenen, lymfeklieren e.d.) zit. Ze is naast het aantal T4-cellen, de verdedigingscellen van het lichaam, de belangrijkste factor in de opvolging van een hiv-infectie.

Door de virale lading laag te houden kan een intact afweersysteem behouden blijven of zich gedeeltelijk herstellen als het reeds beschadigd is.

Combinatie van 3 of meer medicijnen

Hiv-remmers zijn middelen die de vermenigvuldiging van het hiv-virus afremmen en zo de afbraak van het afweersysteem vertragen. Er bestaan verschillende types, elk met een specifieke werking. Dankzij de hiv-remmers evolueert hiv meer en meer naar een chronische aandoening. Om het virus effectief te bestrijden, wordt meestal een combinatie van 3 (of meer) middelen voorgeschreven. In dat geval spreekt men over een combinatietherapie of medicijnencocktail.