Gisteren hadden we met vrienden een gesprek over flirten en vreemdgaan.

Mijn vriend was één van hen die vond dat flirten met anderen, terwijl je een vaste relatie hebt, moet kunnen. Ik weet niet goed wat ik hiervan moet denken. Hij is heel knap en nogal populair bij andere meisjes, daar heb ik het soms moeilijk mee. We zijn nu 8 maanden samen, ik zie hem doodgraag en wil hem echt niet kwijt. Maar nu denk ik vaak dat hij me misschien bedriegt. Wat moet ik doen?

Sarah, 15 jaar

Advies

Vreemdgaan, flirten, trouw, jaloezie…Het zijn allemaal onderwerpen die op één of ander moment ter sprake komen als je een vaste relatie hebt. Sommigen vinden dat vreemdgaan moet kunnen, voor anderen betekent dit het einde van de relatie. Het hangt er ook van af wat je zelf onder vreemdgaan of bedriegen verstaat.

Wat is bedriegen voor jou?

De ene zegt: iedereen die naar een ander kijkt en er in het hoofd naar verlangt, gaat vreemd in zijn hart. De ander vindt dat flirten moet kunnen, maar kussen of seks niet. Voor sommigen ga je pas vreemd als je met iemand anders seks hebt. Anderen zeggen dat de mens van nature uit niet monogaam is, en dat vreemdgaan ‘normaal’ is. Het is belangrijk om in de eerste plaats voor jezelf uit te maken wat jouw mening en gevoel hierover is.

Wat is bedriegen voor hem?

Erover praten met je vriend helpt om duidelijk te maken hoe je er allebei over denkt. Vraag hem wat hij hier zelf over vindt. Je kan terugkomen op het gesprek dat jullie in het jeugdhuis hadden. Probeer het gesprek open te houden. Het geflirt dat hij bedoelt kan bijvoorbeeld heel onschuldig zijn. Als hij vindt dat flirten moet kunnen, wat verstaat hij daar dan onder? Hoe ver kan je gaan in het flirten? Aanvaardt hij dan ook dat jij mag flirten met andere jongens?

Als het duidelijk is wat jullie beiden verstaan onder flirten, kunnen jullie afspraken maken over wat wel en niet kan binnen jullie relatie. Als het flirten onschuldig is, kan je er dan mee leven dat hij het doet? En omgekeerd? Waar ligt voor jullie de grens? De enige manier om jouw onzekerheid op te lossen is door erover te praten met je lief!