Al vormt de coming out voor heel wat holebi’s een voorname stap in hun proces naar zelfaanvaarding, toch kan het in sommige omstandigheden niet zo wenselijk zijn.

Niet binnen familie of school

Voor bijvoorbeeld allochtone holebi’s is het vaak geen optie om binnen de familie voor hun seksuele oriëntatie uit te komen. Ook als je als jongere op een school zit waar een onvriendelijk holebiklimaat heerst, kan je ervoor opteren om je pas te outen nadat je de middelbare school hebben afgemaakt.

Te definitief

Het kan ook zijn dat een jongere wel voor zijn homoseksuele gevoelens wil uitkomen, maar een term als ‘homo’ of ‘lesbisch’ te vastomlijnd of te definitief vindt voor zichzelf.

Dus het is geen kwestie van moeten: ieder zoekt zijn eigen weg die haar of hem het beste ligt, afhankelijk van de eigen persoonlijkheid, omgeving en ervaringen.