De huidige urinezwangerschapstests zijn voor 99% betrouwbaar. De uitslag kan verkeerd zijn als je te vroeg test, te veel gedronken hebt of als de tester vervallen of verkeerd bewaard is.

Deze factoren spelen een rol:

  • Te vroeg testen (voor de periode van de menstruatie)
     
  • Als je veel gedronken hebt (er zijn dan lagere concentraties aanwezig)
     
  • Als de tester vervallen is of verkeerd bewaard werd (in de meeste huidige testers is een indicatie aangebracht, die aantoont of de tester nog werkzaam is. Bij twijfel raden wij aan een nieuwe zwangerschapstest te kopen).

Als je twijfelt aan de betrouwbaarheid van je eigen zwangerschapstest, kan je aan je arts een bloedtest aanvragen in plaats van een urinetest. Een zwangerschapstest via het bloed geeft zo goed als 100% zekerheid over het al dan niet zwanger zijn.