Het kopen of verkopen van seksuele handelingen op zichzelf is in België nooit strafbaar geweest, op voorwaarde dat degene die de seksuele handelingen ‘koopt’ en ‘verkoopt’ 18 of ouder is.

Ook het ‘opwekken, begunstigen of vergemakkelijken’ van de prostitutie van minderjarigen is strafbaar.

Wat ook strafbaar is een prostitué(e) aanwerven, vervoeren en een ruimte ter beschikking stellen voor prostitutie.

Ook pooierschap, het bijwonen van prostitutie en er reclame voor maken is strafbaar, net als het aanzetten tot prostitutie op een openbare plaats door middel van woorden, gebaren en tekens.