Seksueel misbruik is strafbaar, ja.

Maar in de strafwet, die bepaalt welk seksueel gedrag ongewenst en dus strafbaar is, komt de term 'seksueel misbruik' niet voor. Men spreekt er over aanranding van de eerbaarheid en verkrachting.

Een rechter kan wel enkel een straf uitspreken, als er eerst klacht is neergelegd bij de politie en de procureur oordeelt dat de feiten ernstig genoeg zijn en er voldoende bewijzen zijn om de zaak door te verwijzen naar de (jeugd)rechtbank.

Pas als de zaak is doorverwezen naar de (jeugd)rechtbank, kan de (jeugd)rechter oordelen of de wet overtreden is en of er straffen of maatregelen opgelegd moeten worden.

Maar… klacht indienen bij de politie leidt niet per definitie tot een veroordeling. De procureur kan oordelen dat de feiten niet ernstig genoeg zijn of dat er onvoldoende bewijzen zijn om de zaak naar de (jeugd)rechtbank door te verwijzen.

En als de procureur de zaak wél doorverwijst naar de rechtbank, kan het gebeuren dat de (jeugd)rechter oordeelt dat er geen straffen of maatregelen nodig zijn.