Veilig achter het scherm durf je soms meer dan tijdens face to face contacten. Door de relatieve anonimiteit op internet worden grenzen niet alleen afgetast, maar ook wel eens overschreden.

Een vraag als ‘wat draag je onder je kleren vandaag?’ stel je dan ook gemakkelijker online dan offline.

Vooral jonge meisjes vinden het soms moeilijk om dingen te weigeren, zij willen niet preuts overkomen. Ook hebben de ‘daders’ van dit soort dingen soms niet de intentie om (zoveel) schade te berokkenen. Het is namelijk soms moeilijk om de gevolgen van internetgedrag goed in te schatten, waardoor je jezelf en anderen in gevaar kan brengen.

Er zijn ook grote verschillen tussen jongens en meisjes in de beleving van online seksuele ervaringen. Meisjes vinden de confrontatie met seksueel getinte beelden en vragen vooral vervelend, terwijl de meeste jongens dit leuk of grappig vinden.