De wettelijke minimumleeftijd voor seksueel contact is vastgelegd op 16 jaar. Je bent dan seksueel meerderjarig. Of je er op die leeftijd, of op een ander moment, klaar voor bent, is iets anders. 

16 jaar en seks

Op deze leeftijd heb je 'seksueel zelfbeschikkingsrecht'. Dat betekent:

  • dat je voor de wet 'rijp' genoeg bent om toestemming te geven voor seksueel contact,
  • en dat je seks mag hebben met iedereen die 16 is of ouder op voorwaarde dat die daarmee akkoord gaat.

Jonger dan 16 en seks

Wie jonger is dan 16 is volgens de wet niet 'rijp' genoeg om toe te stemmen met seksuele handelingen. Dus: wie jou als min-16-jarige ‘bij een seksuele handeling betrekt’ pleegt volgens de wet een misdrijf.

Betekent dat dan dat je niet mag experimenteren met seks als je nog geen 16 bent? De wet legt inderdaad een leeftijdsbeperking op. Als iemand klacht neerlegt, dan is je vriend(in) strafbaar. Dit wordt omschreven als aanranding van de eerbaarheid.

Jonger dan 14 en seks

Wanneer je seks hebt met iemand van nog geen 14, wordt dit wettelijk beschouwd als verkrachting, ook al willen beide partners het.

De wet beschermt jongeren tegen seksueel misbruik

De wet waaruit we een leeftijd voor seksuele meerderjarigheid afleiden, komt uit de strafwet voor volwassenen. Het is dus eigenlijk geen wet voor minderjarigen.

De wet geeft aan dat volwassenen geen seks mogen hebben met jongeren onder de 16 jaar. Hier schuilt het volgende idee achter: jongeren onder de 16 kunnen nog niet voor zichzelf beslissen of ze al seks willen en zouden misschien met seks instemmen omdat een volwassene het verlangt, niet omdat ze er al klaar voor zijn.

De wet beslist voor eens en voor altijd dat het niet kan en wil zo de jongere (die nog niet voor zichzelf kan beslissen) beschermen. Als een jongere aangifte wil doen van seksueel misbruik, vergemakkelijkt de wet het dus om aan te tonen dat er sprake was van misbruik. De leeftijd van de jongere spreekt voor zich.

Seksuele meerderjarigheid, de wet in de praktijk

Vrijen met een man of vrouw tussen 16 en 18 jaar is dus niet verboden. Maar ook jongeren die nog geen 16 zijn, hebben soms al geslachtsgemeenschap.

Volgens de wet is dit strafbaar. Ook als iemand 17 jaar of jonger is en seks heeft met iemand die nog geen 16 is, mag het niet. Zelfs als die min-16-jarige daarmee heeft ingestemd.

In de praktijk gebeurt het echter maar zelden dat jongeren vervolgd en gestraft worden wanneer ze seks hadden met een leeftijdsgenoot.

Als een minderjarige iets strafbaars doet, gelden niet de straffen die in de strafwet zijn vastgelegd. Het is de jeugdbeschermingswet die bepaalt welke maatregelen aan minderjarigen opgelegd kunnen worden.

Of je ook voor de jeugdrechtbank moet verschijnen voor seks met een min-16-jarige, is weer iets anders. Het kan, maar daarvoor moet er eerst klacht zijn ingediend bij de politie. Dan heet de aanklacht ‘aanranding (of verkrachting) bij gelijkstelling’. De procureur zal dan oordelen of de feiten ernstig genoeg zijn om door te verwijzen naar de jeugdrechtbank.

Deze zaken worden nu meestal geseponeerd, wat betekent dat ze uiteindelijk niet tot bij de rechter komen.

Wat altijd belangrijk blijft is dat deze jongeren er zich klaar voor voelden en dat niemand gedwongen werd of druk ervaarde. Is er wel sprake van dwang of druk, dan is er reden om het tot een rechtszaak te brengen.

Leeftijdsverschil en seks

Je kiest voor seks best iemand die op jouw golflengte zit. Iemand bij wie je je genoeg op je gemak voelt zodat je kan aangeven wat je wel en niet fijn vindt. En waar je wel of niet klaar voor bent. Leeftijdsverschil speelt hierbij een rol.

Het verschil in leeftijd maakt vooral uit bij jongeren. Minderjarigen zetten de eerste stappen op vlak van seks. Ze zijn volop aan het leren en moeten nog ervaring opdoen. Het is geen goed idee om als jongere een relatie te hebben waarin een groot leeftijdsverschil bestaat.

Als een jongere een partner heeft die 5 of meer jaar ouder is, zijn ze als partners niet altijd gelijkwaardig. De oudste partner:

  • heeft meer levenservaring 
  • heeft ook meer ervaring met seks
  • oefent soms meer invloed uit op de jongere dan omgekeerd

Dit betekent niet dat een jongere geen partner mag hebben met meer dan 3 jaar leeftijdsverschil. Er bestaat echter wel het risico dat de oudere partner zin heeft in seksuele handelingen waar de jongere nog niet aan toe is. Dit kan voor spanningen zorgen.

Volgens de huidige wet doet het leeftijdsverschil tussen partners op zich er niet toe. 

De wet over seksuele meerderjarigheid in de toekomst

Momenteel is er een ontwerp voor een nieuw strafwetboek dat de seksuele leeftijdsgrens verlaagt. Als dat ontwerp wordt goedgekeurd kunnen jongeren in de toekomst toestemming geven vanaf de leeftijd van 14 jaar.

Jongeren tussen 14 en 16 jaar kunnen dan toestemming geven tot seksuele betrekkingen op voorwaarde dat de partner maximum 5 jaar ouder is en er geen sprake is van een vertrouwens- of gezagsrelatie (zoals bij een leerkracht, begeleider...).