In een fractie van een seconde kan je veel ervaren. Angst kan je verstijven en de woorden die je wilt zeggen gijzelen.

De kiestoon weerklinkt nog in mijn oor maar over enkele ogenblikken zou Sarah, het meisje waar ik zes maanden mee samen was geweest, opnemen. Sowieso al geen aangenaam gesprek maar ik moet haar de uitslag van mijn soa-test meedelen.

Ik had de hele nacht wakker gelegen, woorden gewikt en gewogen die de boodschap zouden kunnen verzachten. Woorden over de drempel van je lippen brengen is geen moeilijke opgave, het is de compositie die het precair maakt. Elk mogelijk scenario heeft zich voltrokken voor mijn lede ogen. Mijn dromen waren gevuld met doemscenario’s die de realiteit tot op het geloofwaardige benaderen. Het overkwam mij al eerder, opstaan met het angstzweet van mijn dromen maar vanochtend bad ik in mijn eigen twijfel.

Er bestaat geen handleiding voor slecht nieuws en aan ervaring heb je ook niets. Hoe deel je iemand de uitslag van een soa-test mee, als die positief is? Wat voor een stalen zenuwen moeten dokters wel niet hebben? Nu moet ik de onheilspellende boodschapper zijn van onze onvoorzichtigheid. Het is een maand geleden dat ik Sarah zag, de dag dat we afscheid namen na zes turbulente maanden. Nu moet ik haar vertellen dat ik chlamydia heb en zij meer dan waarschijnlijk ook.

Eerlijkheidshalve ben ik het snel op het spoor gekomen en is het eenvoudig te behandelen. Chlamydia wordt gedurende 7 dagen behandeld met antibiotica. Toch is er, volgens mijn denkbeeldige berekeningen, wel ruim 90% kans om een aangenamer gespreksonderwerp te vinden dan dit. Ik heb uiteindelijk twee dagen gewacht om de telefoon vast te nemen en Sarah's nummer in te toetsen. Nu schaam ik me voor die terughoudenheid, een gevoel van lafheid rolt over mijn rug en dwingt me om niet af te duwen. Plots stopt de kiestoon en hoor ik haar stem: “Hallo Bastiaan?”

Het gesprek zelf doet er niet toe. Het ging niet vlot en het zoeken naar woorden duurde soms lang. Er vielen stiltes en schaamte vierde hoogtij, maar uiteindelijk is de boodschap overgebracht en dat is het belangrijkste. Uiteindelijk, doet de manier waarop er misschien minder toe...

Bas, 17 jaar