Op jonge leeftijd seksueel misbruikt worden, kan erg traumatisch zijn en tal van gevolgen hebben: een gevoel van wantrouwen en machteloosheid, een lage zelfachting, seksuele problemen…

Laat je daarom steeds professioneel begeleiden als je seksueel misbruikt werd.

Je kan terecht op een chatservice van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling op de website www.nupraatikerover.be. Hier kan je terecht, niet alleen als je zelf het slachtoffer ben van seksueel misbruik of seksueel lastiggevallen werd, maar ook als je iemand kent met zulke problemen.

Als je het misbruik gemeld hebt, zullen de betrokken diensten je gericht kunnen doorverwijzen naar mensen die je kunnen helpen bij de verwerking.

Heb je het misbruik niet gemeld, neem dan contact op met een centrum algemeen welzijnswerk of een centrum geestelijke gezondheidszorg voor gerichte doorverwijzing.