Er zijn een aantal eigenschappen die pesters gemeen hebben. Dat geldt ook voor slachtoffers. Als je daar een beetje zicht op hebt, helpt het je om pesten te bespreken en aan te pakken. Niet om het goed te keuren natuurlijk. 

Minder goed in je vel

Zowel ‘plegers’ als slachtoffers van cyberpesten zijn vaak jongeren die zich minder goed in hun vel voelen. Die geen goede band hebben met hun ouders of minder steun krijgen van vrienden. Of die zelf negatieve ervaringen hebben. Dat betekent niet dat je vast en zeker slachtoffer wordt als je je minder goed in je vel voelt.

Verveling

Sommige jongeren pesten gewoon omdat ze zich vervelen. Ze pesten dan gewoon om ergens mee bezig te zijn, niet zozeer om doelbewust te kwetsen. Toch bezorgt het kwetsen hen plezier.  

Macht

Iemand pesten kan een gevoel van macht geven. Het geeft een gevoel van controle over anderen. Dat werkt enkel als omstaanders die macht geven, bijvoorbeeld door toe te kijken zonder afkeuring te tonen.

Vergelding

Vaak zijn cyberpesters uit op wraak of vergelding. Ze willen een rekening vereffenen omdat ze zelf gepest worden, of iemand van hun vrienden of familie.  

Aandacht vragen

Sommige pesters willen zich in de kijker werken door negatief gedrag. 

Jaloezie

Komt ook voor. Iemand is jaloers op een vriend en probeert die dan te raken door te pesten.