De liefde vervult een aantal basisbehoeftes, maar ook meer diepgaande psychologische en sociale noden.

Liefde van een partner

De meeste mensen kiezen voor één of andere vorm van partnerrelatie. Het lijkt erop dat we liefde nodig hebben. Je ziet bijvoorbeeld bij baby’s die hulpeloos ter wereld komen dat zij een band moeten aangaan met de moeder om warmte, voeding en zorg te krijgen.

Hetzelfde geldt als we ouder worden. Niet omdat we anders zouden sterven van de honger, maar om emotioneel en mentaal te overleven. Mensen willen een verbintenis aangaan met anderen, en uiten dat vooral in het streven naar emotionele, lichamelijke en zelfs geestelijke eenwording met de geliefde.

Bovendien zijn in de meeste culturen partnerrelaties exclusief: je richt je op een specifiek iemand waarmee je een band aangaat, hetgeen de andere partneropties bij voorbaat uitsluit.

Functies van de liefde

De liefde is niet alleen een psychologische basisbehoefte, ze vervult ook nog een aantal andere functies.

Zelfontplooiing

Vooral in het Westen speelt individuele zelfontplooiing een belangrijke rol. We willen voortdurend nieuwe dingen ontdekken. Als we dan een partner vinden die ons helpt om bepaalde facetten bij onszelf verder te ontwikkelen of nieuwe talenten aan te boren, voelen we ons door hem of haar letterlijk ‘aangevuld’.

Bevestiging

Partners, en dan vooral degene die op elkaar lijken, bevestigen elkaar op het vlak van wereldbeeld, kijk op de dingen, en waarden en doelen die ze in het leven willen verwezenlijken. Als een partner ons bevestigt, bevordert dat het gevoel van geborgenheid.

Zelfkennis

Een nieuwe partner leert je meer over hoe je in mekaar zit en functioneert in relaties. Doordat je partner je zowel op je positieve als op je minder positieve kanten wijst, krijg je de kans om gericht aan jezelf te werken.

Zelfwaardering

Je identificeert jezelf met de ander, die wordt als het ware een deel van jezelf. Omdat je kwaliteiten en visies van de geliefde in het zelfbeeld integreert, stralen diens vreugdes en successen ook op jou af.

Steun

Bij je partner kan je terecht voor steun. Het is fijn om te weten dat er iemand voor je is waar je bij terechtkan, en dat die zal proberen om positief en ondersteunend op je te reageren als je hulp nodig hebt. 

Perspectief

Met twee weet je soms beter welke richting je uit moet. Door aan gemeenschappelijke doelen te werken, slaag je er vaak sneller in om je toekomstperspectief duidelijk te stellen.