Besnijdenis bij mannen (circumcisie) kan gebeuren bij een baby, kind of op latere leeftijd. In België laten vooral moslims en joden hun jongetjes besnijden.  

Besnijdenis in België 

besnijdenis man

In ons land worden er jaarlijks 25.000 besnijdenissen gedaan (2014). Daarvan gebeurt meer dan de helft bij jongetjes tussen 0 en 4 jaar. Ongeveer 1 op 5 wordt besneden op de leeftijd van 15 of ouder.

Wereldwijd is één derde van de mannen besneden. In België gaat het om 15% van de mannelijke bevolking. Het aantal besnijdenissen in ons land gaat in stijgende lijn.

Soorten besnijdenis

Een besnijdenis kan in verschillende gradaties worden toegepast. Je kan eerder strak of los besneden zijn. Dit wordt bepaald door de hoeveelheid huid die er is weggenomen.

Als de eikel helemaal ontbloot wordt, spreekt men van een volledige besnijdenis. Volgelingen van het jodendom of de islam passen doorgaans dit type van besnijdenis toe.

Besnijdenis: redenen

Culturele of religieuze motieven

Een besnijdenis kan een religieuze of culturele traditie zijn. Besnijdenis staat dan voor een behoren tot de socio-culturele samenleving of tot de geloofsgemeenschap. 

Het kan ook staan voor een inwijdingsritueel waarbij jongens toetreden tot de kring van volwassen mannen. Het is een overgangsrite die een bepaalde levensfase markeert. Deze betekenis heeft het ook bij animistische volkeren. In België heb je bv. een groep mannen afkomstig uit sub-Saharaans Afrika die vooral vanuit dit idee besneden worden.  

Moslims en joden laten hun jongens besnijden. Joodse jongetjes worden besneden als baby, op de achtste levensdag. Aanhangers van de islam besnijden hun jongetjes vooral als kind, tussen de leeftijd van 3 en 13 jaar. 

Binnen sommige gemeenschappen of families is het een gewoonte om mannenbesnijdenis toe te passen, zonder dat dit daarom een duidelijke culturele of religieuze waarde heeft. Men doet dit bv. omdat men denkt dat het hygiënischer is. In de Verenigde Staten is dit nog een veelvoorkomend argument om besnijdenis toe te passen. 

Esthetische redenen 

Sommige mannen (en ook vrouwen) vinden een besneden penis mooier om te zien. Anderen vinden het, door het littekenweefsel dat er kan ontstaan, net niet mooi.   

Medische redenen 

Besnijdenis omwille van medische redenen gebeurt vaker wanneer de jongen adolescent of zelfs al volwassen is: