Huwelijk dat niet gebaseerd is op liefde, maar afgesloten wordt omdat het een praktisch of materieel voordeel oplevert voor één of beide partijen.

Een verstandshuwelijk kan op basis van arrangement (door wederzijdse ouders) plaatsvinden, maar ook door de personen zelf geregeld worden.

Bijvoorbeeld omdat het financieel aantrekkelijk is, vanwege zorg voor kinderen, omdat men een gezamenlijk bedrijf heeft waar een huwelijksverband voordelig is, om een baan, macht, roem, huis, erfenis, status enzovoort veilig te stellen.

In principe zitten er aan elk huwelijk, ook aan het romantische huwelijk, materiële voordelen verbonden. Bij een verstandshuwelijk is het echter zo dat deze voordelen het fundament vormen van het huwelijk. Er komt geen verliefdheid of liefde aan te pas, wat bij het romantische huwelijk wel het geval is.