Intimiteit is het verlangen om emotionele steun te geven en te ontvangen en diepste gevoelens en ervaringen te delen. Het is ongedwongen, respectvol en teder met elkaar omgaan.

Intimiteit cultureel bepaald

Bij lichamelijke intimiteit wordt snel gedacht aan seks, maar het is ruimer dan dat. Knuffelen, in elkaars armen zitten, arm in arm lopen,... zijn ook vormen van verbondenheid. Naargelang de cultuur zijn er verschillende vormen van fysieke intimiteit.

De cultuur bepaalt ook welke van deze vormen tussen vrouwen, tussen mannen of tussen beide geslachten aanvaardbaar zijn. In het Cambridge van de vroege 20e eeuw was het bijvoorbeeld heel gebruikelijk dat mannelijke studenten elkaar een arm gaven.

Emotionele, spirituele en fysieke intimiteit

  • Emotionele intimiteit houdt in dat je gevoelens met elkaar deelt. Ook hier kan de cultuur bepalen wat geoorloofd is. Zo zal er in culturen waarbij ieder contact tussen mannen en vrouwen vóór het huwelijk wordt afgekeurd, soms wel emotionele intimiteit toegestaan zijn.
  • Spirituele intimiteit wordt ervaren door personen die een levensbeschouwelijke of filosofische opvatting delen. De gemeenschappelijke opvatting of ervaring schept dan een sterke band, waardoor je je zeer nabij de ander voelt.
  • Fysieke intimiteit kan los van emotionele intimiteit bestaan. Toch bestaat de basis van een goede relatie uit beide. Je kan je heel erg verbonden met iemand voelen zonder lichamelijk contact te hebben. Omgekeerd kan je met iemand vrijen waarmee je geen speciale band hebt. Wanneer je een serieuze, vaste relatie wil, moeten beiden kunnen.

Intimiteit gaat ver en niet iedereen kan of durft altijd intiem te zijn. Intimiteit bestaat zeker niet alleen binnen liefdesrelaties, maar ook tussen vrienden, ouders en kinderen en familie.