Liefde kent veel verschillende facetten en uitingsvormen.

Mensen die van mekaar houden kennen de volgende gevoelens: blij zijn met elkaar, meeleven met de ander, je goed voelen bij de ander, bewondering en respect hebben, de ander grappig vinden, ontroerd geraken door de ander, elkaar begrijpen, elkaar aantrekkelijk vinden…

Volgens een bekende theorie komen in een romantische liefdesrelatie drie gevoelsdimensies afzonderlijk tot uiting:

In de meeste relaties wisselen de dosissen intimiteit, hartstocht en engagement mekaar af. Koppels zijn meer tevreden met hun relatie naarmate ze op die drie vlakken op een gelijkwaardig niveau zitten.

Naast de romantische liefde tussen lieven bestaat liefde ook in een meer algemene betekenis. Ook vriendschap is een vorm van liefde, net als ouderliefde, de liefde voor je huisdier of de liefde voor broers en zussen. Daarnaast verschillen de betekenissen die er aan liefde gegeven worden naargelang de cultuur en de maatschappij waarin je leeft.