Het is aan de persoon zelf om uit te maken welke seksuele oriëntatie hij/zij heeft.

Gevoelens, gedrag en identiteit

Gevoelens, gedrag en identiteit kunnen van elkaar verschillen. Je kan bijvoorbeeld seksuele contacten hebben met personen van hetzelfde geslacht (gedrag) zonder jezelf als homoseksueel te benoemen.

Zelfbepaling

Anderzijds zijn er mensen die zichzelf als heteroseksueel zien en toch soms gevoelens hebben voor mensen van hun eigen sekse. Iemand is dus homo of lesbisch als hij of zij zich zo noemt. Of als je in sterke mate in emoties en seksueel gedrag gericht bent op personen van hetzelfde geslacht.