Iedereen heeft in zijn of haar relatie te maken met spanningen en problemen. Tot op zekere hoogte is dit normaal en hoort dit bij een gezonde relatie.

Als de problemen ernstig zijn of lang duren, dan kan relatietherapie een oplossing bieden.

Partnerrelatietherapie kan ook preventief werken. In een relatie worden immers veel bewuste maar ook onbewuste afspraken gemaakt. Partners moeten een manier vinden om met elkaar (en met de omgeving) om te gaan. Gaat ieder zijn eigen gang of pleeg je overleg? Hoe communiceer je? Hoe onderhandel je? Hoe los je iets op?

nzicht in deze processen voorkomt problemen in een relatie. Problemen kunnen zo in een vroeg stadium gesignaleerd en opgelost worden.