Het proces van binding verloopt niet altijd gemakkelijk. Kenmerkend voor de zekere hechtingsstijl is dat die mensen positieve ideeën over zowel zichzelf als over de anderen meekrijgen. 

Mensen met een positieve en zekere bindingsstijl hebben het gemakkelijker om zich open te stellen voor andere personen en zich aan hen te verbinden. Anderen hebben het moeilijker om hun lief te vertrouwen, en maken zich veel zorgen dat deze hen in de steek laat of juist te dichtbij komt.

Veel heeft te maken met wat je tijdens je kindertijd en jeugd meemaakt en leert. Om goed te kunnen functioneren in een relatie, is het belangrijk dat je visie op de ander en de relatie niet telkens verstoord wordt door negatieve denkschema’s.

Welke elementen vormen de basis om je op een veilige en positieve wijze met iemand te verbinden?

  • Zelfwaardering: je beschouwt jezelf als een waardevol iemand. Je voelt jezelf noch meer noch minder dan je lief. Je vindt dat je recht hebt om te krijgen wat je wil, maar tegelijkertijd respecteer je de wensen en gevoelens van anderen.
  • Intimiteit: je kan zowel met andere mensen een echt, intiem contact hebben als op je eentje zijn. Je voelt je comfortabel als je partner dichtbij je wil komen en bent zelf in staat om intimiteit met anderen op te bouwen. Je maakt je niet te veel zorgen over de mogelijkheid dat de ander je kan verlaten.
  • Emotionele openheid: je bent je bewust van je gevoelens en gedachten en kan ze ook uiten. Je communiceert op een eerlijke en constructieve manier met je lief. Je probeert je niet te zeer voor te doen als iemand anders.
  • Zelfstandigheid: je bent onafhankelijk ingesteld en neemt zelf de belangrijke beslissingen in je leven, maar als je hulp nodig hebt, zal je die vragen. Je neemt verantwoordelijkheid op, maar kan die verantwoordelijkheid ook delen en samenwerken met anderen.