Neem contact op met een vertrouwenscentrum kindermishandeling. De vertrouwenscentra zijn gespecialiseerd in de aanpak van dit soort zaken.

Zij zullen je ouders en eventueel ook andere betrokkenen uitnodigen voor één of meer gesprekken en daarna de situatie verder (laten) opvolgen. Enkel als ze geen garanties hebben voor je veiligheid, zullen ze contact opnemen met het parket.

Je kan het ook melden aan je huisarts, je leraar of iemand van het CLB of gaan aankloppen bij een jongerenadviescentrum of een centrum algemeen welzijnswerk. Ook zij kunnen je helpen.

Blijf er hoe dan ook niet mee zitten en praat erover met iemand. Bij voorkeur met iemand die je professioneel kan helpen met de verwerking ervan. Want incest kan ernstige gevolgen hebben voor je levenskwaliteit.