Een aidsreferentiecentrum (ARC) staat in voor de medische en psychologische begeleiding van mensen met hiv en hun omgeving.

Aidsreferentiecentrum en mensen met hiv

Aidsreferentiecentra (ARC's) maken meestal deel uit van een ziekenhuis. Het voordeel aan deze ARC's is dat er artsen, verplegers en specialisten samenwerken om zo goed mogelijk mensen met hiv (en hun omgeving) op te vangen en medisch te begeleiden.

De medische opvolging van mensen met hiv gebeurt in een aidsreferentiecentrum. De meeste ARC's zijn een afdeling van een ziekenhuis. 

In België zijn er momenteel 9 erkende aidsreferentiecentra. Artsen werken er samen met (sociaal) verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, therapiecounselors, psychologen, seksuologen, voedingsdeskundigen... Zij zijn allemaal goed opgeleid en gebonden aan het beroepsgeheim.