Een seksuoloog biedt professionele hulp bij seksuele problemen. Een seksuoloog heeft een vooropleiding als arts of psycholoog en vaak een therapeutische scholing achter de rug. Hij of zij zal vanuit deze eigen opleiding kiezen voor een bepaalde behandelingsstrategie.

Seksuoloog staat geregistreerd en werkt samen met arts

Je kan rechtstreeks een afspraak maken bij een seksuoloog. Een klinisch seksuoloog zal eerst doorverwijzen naar een arts om in kaart te brengen of er een fysieke oorzaak is van het probleem. Op die manier sluit je lichamelijke oorzaken uit of kan je je desgevallend laten behandelen alvorens een psychotherapie te starten.

De titel 'seksuoloog' is niet beschermd. Om zeker te zijn dat je met een professional werkt, ga je best even na of hij of zij geregistreerd staat als klinische seksuoloog bij de Vlaamse Vereniging voor Seksuologen of de Nederlandse vereniging voor Seksuologie.

Therapie bij de seksuoloog

De psychologische behandeling van seksuele problemen is een gesprekstherapie in combinatie met opdrachten die je thuis uitvoert. 

De opdrachten die je thuis uitvoert, worden door de seksuoloog telkens uitvoerig uitgelegd en na afloop opnieuw besproken. Stap voor stap worden de seksuele gedragingen met veel voorzichtigheid en tact uitgeprobeerd. Men staat ook stil bij specifieke moeilijkheden. Sommige opdrachten doe je alleen, andere doe je samen met de partner.

Het doel van de opdrachten is om het probleem in kaart te brengen, blokkades te vinden, maar ze hebben ook andere voordelen: ze bieden de kans om nieuwe, positieve ervaringen op te doen.