Als je klacht neerlegt bij de politie, dan zal de politie een proces-verbaal opmaken van je verklaringen en de procureur des Konings op de hoogte stellen. Het is de procureur die beslist over het verdere verloop van het dossier.

De klacht komt bij de procureur

Nadat de procureur eerst de nodige inlichtingen heeft ingewonnen, kan hij of zij twee paden bewandelen:

  1. Aan de jeugdrechter vragen om (voorlopige) maatregelen te treffen die je beschermen tegen misbruik van de verdachte. Als je misbruikt wordt door een van je ouders, kan de jeugdrechter ervoor zorgen dat je tijdelijk opgevangen wordt in een pleeggezin.
  2. Een opsporingsonderzoek starten en via bijkomende opdrachten aan de politie proberen bewijzen te verzamelen. Het kan zijn dat jij, je ouders, je broers/zussen… verhoord worden. De procureur kan ook beslissen om je te laten onderzoeken door een arts.

De procureur neemt een beslissing

Eenmaal het opsporingsonderzoek is afgerond, heeft de procureur drie mogelijkheden:

  1. Als er onvoldoende bewijzen zijn, dan zal de procureur de klacht seponeren. Dit betekent niet dat er geen maatregelen getroffen kunnen worden om je te beschermen. Beschermingsmaatregelen zijn altijd mogelijk.
  2. Zijn er wel duidelijke aanwijzingen dat de verdachte het gedaan heeft, dan kan de procureur de verdachte voorstellen zich, bij wijze van bemiddeling, te laten behandelen. Dit is enkel mogelijk bij niet al te ernstige feiten.
  3. Als er duidelijke aanwijzingen zijn dat de verdachte schuldig is en het om ernstige feiten gaat, dan zal de procureur de verdachte doorverwijzen naar de rechtbank, waar er uitspraak gedaan wordt over zijn/haar schuld.


Komt de zaak voor de rechtbank en is er voldoende bewijs dat de verdachte de dader is, dan zal de rechter de verdachte een straf of voorwaarden opleggen.