Adolescentie is de overkoepelende term die gebruikt wordt om de periode waarin je van kind naar volwassene groeit, aan te duiden.

Start bij de puberteit

Deze periode begint bij de start van je lichamelijke veranderingen en eindigt bij de (jong-) volwassenheid. Vaak wordt gezegd dat de adolescentie start met de puberteit, de fase waarin de lichamelijke veranderingen en het losmakingsproces van de ouders centraal staan. Ook het op de voorgrond treden van leeftijdgenoten, het experimenteren met stijlen, met soorten vriendschaps- en liefdesrelaties, met seks, het vormen van een mening en discussiëren over politieke, ethische en morele onderwerpen, maken deel uit van de adolescentie.

Drie fasen

Vaak wordt de adolescentie opgedeeld in drie fasen:

  • vroege adolescentie waarbij de nadruk vooral ligt op de lichamelijke veranderingen, de seksuele ontwikkeling en het losmakingsproces van de ouders
  • de midden adolescentie waarbij de nadruk ligt op het experimenteren, zich een weg zoeken tussen alle keuzes, een zoektocht naar zichzelf, naar wat je wil en niet wil
  • de late adolescentie waarin men stilaan verplichtingen begint aan te gaan, bvb. studie- of beroepskeuze, intieme relatie

Je identiteit opbouwen

In de praktijk zijn deze fasen niet zo duidelijk te onderscheiden en zijn er veel overlappingen. De centrale taak tijdens de adolescentie is de ontwikkeling van een eigen identiteit. Dit betekent concreet dat je een eigen stijl ontwikkelt in de relaties die je opbouwt met anderen, dat je een uniek persoon wordt met een eigen mening, met eigen waarden en normen en een eigen weg in het leven.