Bij aanranding van de eerbaarheid wordt iemand gedwongen tot seksueel contact zonder penetratie. Elk seksueel contact met een min-16-jarige is gelijkgesteld met aanranding van de eerbaarheid.

Gedwongen

Aanranding van de eerbaarheid is een misdrijf waarbij één van de betrokkenen (het slachtoffer) op de een of andere manier gedwongen wordt tot seksueel (getint) contact zonder penetratie: iemand dwingen zich uit te kleden of te masturberen, iemand met geweld de kleren van het lijf rukken, …

Jonger dan 16

Omdat iemand die nog geen 16 jaar is volgens de wet niet kan toestemmen met seksueel contact, wordt elk seksueel contact met een min-16-jarige gelijkgesteld met aanranding van de eerbaarheid. Ook als die jongen of dat meisje daarmee heeft ingestemd. Tussen 14 en 16 jaar is elke seksuele handeling (met of zonder penetratie) strafbaar als aanranding.

Jonger dan 14

Als een min-14-jarige gepenetreerd wordt, is er echter sprake van verkrachting. Ook als die jongen of dat meisje daarmee ingestemd heeft. Als 14- en 15-jarigen gepenetreerd worden, is er pas sprake van verkrachting als die jongen of dat meisje daar niet mee heeft ingestemd. Deed hij/zij dat wel, dan blijft het een aanranding.

Aanranding van de eerbaarheid is iets anders dan ongewenste intimiteiten enerzijds en verkrachting anderzijds.

De jeugdbeweging was altijd supertof. Maar na dat met Sander voel ik me vies en kwaad. En het ergste is dat ik niet eens weet of hij wel schuldig is.

Omdat ik geen 'nee' durfde zeggen