Het woord Aids staat voor 'Acquired Immune Deficiency Syndrome'. Aids is het stadium waarin het afweersysteem zo verzwakt is dat het lichaam zich niet langer kan verdedigen tegen ziekteverwekkers.

Syndroom

Letterlijk vertaald staat "Aids" voor "Verworven Immuundeficiëntie Syndroom". Een syndroom is een geheel van ziektebeelden en symptomen die in combinatie voorkomen. En hoewel aids één oorzaak heeft, kan het op verschillende wijzen tot uiting komen.

De ziektebeelden en symptomen komen tot uiting wanneer het afweersysteem zodanig aangetast is geweest, dat er geen herstel meer mogelijk is van een bepaalde aandoening.

Opportunistische infecties

Een banale ziekte kan dan leiden tot de dood. Wie aids heeft, krijgt infecties die bij een gezond afweersysteem geen gevaar zouden vormen. Virussen of bacteriën die anders vrij banale infecties veroorzaken, kunnen bij een sterk verzwakt afweersysteem leiden tot zware of zelfs levensbedreigende infecties.

Opportunistische infecties die vaak voorkomen bij mensen met hiv zijn tuberculose, longontsteking, toxoplasmose en sommige tumoren. Ook bepaalde vormen van kanker kunnen dan de kop opsteken. Het is aan de gevolgen van deze infecties en tumoren dat mensen met aids kunnen sterven.

Gemiddeld 10 jaar

Zonder behandeling duurt het gemiddeld 10 jaar voor iemand met hiv in het aidsstadium terechtkomt. Deze periode verschilt van mens tot mens en is onder meer afhankelijk van de kracht van het afweersysteem en het type hiv waarmee iemand geïnfecteerd is.