Verliefden gaan mekaar idealiseren. Ze bouwen een extreem positief beeld van elkaar op. Een nieuwe partner is onbekend en spannend, wat het allemaal opwindend maakt.

Roze bril

We ervaren onze verliefdheid niet als een chemische reactie in de hersenen. Psychologen zeggen dat er een belangrijke verandering in het bewustzijn optreedt, waardoor de verliefde geest een ‘bijzondere betekenis’ gaat toekennen aan één bepaalde persoon. Verliefden creëren eigenlijk een aantal positieve illusies die maken dat ze de wereld, en in het bijzonder hun geliefde, door een roze bril zien.

Idealiseren

Typisch voor verliefde mensen is dat zij een romantisch en geïdealiseerd beeld van mekaar opbouwen. Ze blazen kleine eigenschappen van elkaar op, en gaan ze zelfs verheerlijken. Tekortkomingen zien ze niet, of omschrijven ze als ‘schattig’, ‘speciaal’ of ‘charmant’. Verliefden zijn eigenlijk zodanig onder de indruk van de ander dat ze niet meer in staat zijn om op realistische wijze naar zichzelf of naar die andere te kijken. Daarom wordt weleens gezegd dat verliefdheid letterlijk onze gedachten en gevoelens ‘verblindt’.

Spannend

In het begin van een verliefdheid voelen mensen ook steeds een mengeling van nieuwsgierigheid en opwinding. De ander komt in hun leven en zet hun wereld op zijn kop. Verliefden ondernemen samen boeiende activiteiten, ontdekken nieuwe aspecten van het leven. Een verliefdheid kan je op zijn minst niet saai of alledaags noemen. Het belang van zulke nieuwe en heftige emoties in het ontstaan van een verliefdheid is erg groot. Een factor die in sterke mate bijdraagt tot verliefdheid, is dan ook ‘spanning’.