‘Gender’ gaat om expressie, maar ook om verwachtingen: hoe gedraag je je als jongen of meisje? Maar ook hoe je verwacht wordt je te gedragen als jongen of als meisje. 

Hardware

Deze rollen, verwachtingen en hoe we ons ernaar gaan gedragen, dat is gender. Je lichaam en je biologisch geslacht zijn als hardware, je hebt het gekregen bij je geboorte. Indien het je niet bevalt is het geen zaak van snel even herformatteren: een IBM wordt niet zomaar een Apple-computer als je er andere software op installeert. Anders dan vele mensen denken behoort ook dat diepe gevoel van man, vrouw of tussenwezen te zijn bij je hardware. Wat je voelt, is wat je voelt, los van oordelen van anderen, los van wat sociaal ‘past’ of niet. Niemand kan je opleggen wat je moet voelen!

Vier elementen

Eigenlijk bestaat het gender van elke mens uit vier verschillende aspecten:

  • Geslacht: dat is (meestal) duidelijk zichtbaar: mannelijk, vrouwelijk of interseksueel.
  • Genderidentiteit: het gevoel man, vrouw of tussenwezen te zijn.
  • Genderexpressie: wat je uitdrukt over je gevoelsleven, maar ook hoe andere mensen dit inschatten.
  • Seksuele oriëntatie: je aantrekkingskracht en partnerkeuze: heteroseksueel, homoseksueel of biseksueel

Continuüm

De beste manier om de menselijke variatie in te schatten, is mensen op een lange lijn naast elkaar te plaatsen tussen twee extreme punten. Langs de ene kant ‘volledig man’, langs de andere kant ‘volledig vrouw’. Dit is het zogenaamde ‘gender continuüm’. Stel je die ‘genderidentiteitslijn’ even voor... Sommige mannen staan helemaal links bij ‘volledig man’, en sommige vrouwen rechts bij ‘volledig vrouw’. Anderen bevinden zich verspreid op andere punten op die lijn. Sommige mensen staan misschien zo dicht bij het middelpunt dat mannelijk van vrouwelijk scheidt, dat ze zélf niet goed weten of ze nu man of vrouw zijn. Deze voorstelling schept een véél correcter beeld, dan de simpele man/vrouw opdeling. Want variatie is er!