Het is belangrijk om in een relatie een positieve eigen identiteit te hebben, naast het wij-gevoel. Dat voorkomt dat je een kopie wordt van de ander. Je kan opkomen voor wat je zelf belangrijk vindt.

Gelijk

Je staat op eigen benen en plaatst je lief niet op een voetstuk. Je valt dus niet samen met de ander, maar bent verschillend en onderscheiden, en tegelijkertijd gelijkwaardig aan hem of haar. In een relatie zijn de beide partners aparte personen die elk voor zich verantwoordelijk zijn voor de relatie.

Integer

De eigenwaarde van beide partners steunt op zelfvalidering. Ze vinden zichzelf de moeite waard. Allebei blijven ze bij hun eigen gevoel van integriteit, onafhankelijk van de mening of gedachten van de ander. Ze zijn zichzelf, en proberen zich niet anders voor te doen dan ze zich werkelijk voelen. Dat betekent dat ze ook ingaan tegen de partner als ze het niet met hem of haar eens zijn, en verandering vragen wanneer ze het nodig vinden.

Positief

Zulke partners zijn niet afhankelijk van elkaar voor hun gevoel van zelfwaarde. Een positief zelfbeeld maakt je tot een fijner iemand en een betere partner. Het zorgt er vaak ook voor dat je positief kan communiceren en ruziemaken. Daarom wordt ook gezegd dat je eerst van jezelf moet houden om van een ander te houden.