De seksuele oriëntatie waarbij je romantisch en/of seksueel verlangt naar mensen van dezelfde sekse (homoios is Grieks voor gelijk), noemt men homoseksualiteit. 

Mensen met deze oriëntatie noemt men bijgevolg homoseksueel. Hiervan afgeleid gebruiken we de termen homo (voor mannen) en lesbisch of lesbienne (voor vrouwen).

De term homoseksualiteit duidt ook op enkel de seksuele gedragingen tussen mensen van dezelfde sekse. Gaat het daarentegen enkel om het verlangen van man of vrouw naar een geslachtsgenoot, maar niet speciaal een seksuele gedraging, dan is de term homofilie (philia is Grieks voor liefde) beter. Iemand die slechts sociale contacten met mensen van het zelfde geslacht verkiest ten slotte, noemt men homosociaal.