Partnerkeuze gaat over welke persoon je kiest om een relatie mee aan te gaan.

Criteria voor partners

jong koppel

Dit keuze- en beslissingsproces kan zowel bewust als onbewust gebeuren. Zo stellen sommige mensen bewust enkele ‘criteria of ‘voorwaarden’ aan hun potentiële lief. Zij willen of kunnen enkel een relatie aangaan met een persoon die aan deze criteria beantwoordt.

Het kan te maken hebben met persoonlijkheidskenmerken, materiële voorwaarden, afkomst, uiterlijke kenmerken…

Bij vele mensen verloopt deze partnerkeuze eerder onbewust. Dit hoeft niet te betekenen dat zij geen criteria hebben maar dat deze eerder onbewust meespelen in hun keuzeproces. Sommige mensen komen hierdoor steeds bij eenzelfde type van lief terecht. Je kan best veel van jezelf leren door te kijken naar je partnerkeuze.

Uiterlijk

Het uiterlijk speelt een rol. Maar men moet je meestal ook nog op een andere manier mooi vinden: omdat je slim, grappig, vriendelijk… bent bijvoorbeeld. Of omdat je eenzelfde achtergrond hebt. Mensen met een gelijkaardige voorgeschiedenis pikken er elkaar opmerkelijk meer uit.

Zelfvertrouwen

Wat ook een rol speelt zijn de omstandigheden waarin de andere je ontmoet. Op een moment dat je goed in je vel zit, zal je bijvoorbeeld sneller ‘touche’ hebben dan op een mindere dag. Je straalt dat uit en zoiets wordt meestal heel snel opgepikt. Vrolijk en zelfverzekerd zijn, kan een heel groot verschil maken.

Geur

Ook de geur van je lichaam kan ervoor zorgen dat iemand je sexy vindt of niet. Dit is een kwestie van chemie en feromonen en we zijn ons daar niet echt van bewust.

Gearrangeerde partnerkeuze

In een aantal culturen is het de gewoonte dat je ouders (en/of familie) jouw huwelijkspartner kiezen. Dit wordt dan een “gearrangeerd huwelijk” genoemd.

Misschien kiezen je ouders je huwelijkspartner niet, maar hebben zij wel verwachtingen over de persoon die je uitkiest als lief. Als de keuze van de dochter of zoon niet aansluit bij de verwachtingen van ouders, kan dit wel eens voor familieruzies zorgen.