Stalking is afgeleid van het Engelse woord to stalk. Letterlijk betekent dit: "een jager die zijn prooi besluipt".

Ongewenst contact

Bij stalking gaat een persoon iemand anders voortdurend hinderlijk achtervolgen, belagen, lastig vallen, contacteren en in sommige gevallen ook bedreigen. In al deze gevallen gebeurt dit tegen de wil en de zin van diegene die gestalkt wordt. Dit kan ervoor zorgen dat deze persoon zich geviseerd of zelf bedreigd voelt.

Voortdurende angst

De meeste stalkers hebben immers de bedoeling om een dergelijke angst bij hun slachtoffers op te wekken en die te laten groeien. Stalkers willen immers een voortdurende controle over hun slachtoffers kunnen uitoefenen. Op deze wijze ontstaat er op een ziekelijke manier een band tussen de stalker en het slachtoffer. De stalker zal dan ook voortdurend proberen het leven van het slachtoffer te verstoren.