Relatietherapie betekent dat je met twee aan het werk wordt gezet.

Het is dus niet zo dat een relatietherapeut pasklare oplossingen aanbiedt. Tijdens de gesprekken worden de partners aangemoedigd om intens met elkaar bezig te zijn. Alle mogelijke probleemgebieden kunnen aan bod komen tijdens de therapie.

Zo kunnen seksuele problemen, jaloersheid, ontrouw, de opvoeding van de kinderen, de plaats die de schoonfamilie inneemt,... onderwerp zijn van de gesprekken.

Onuitgesproken gevoelens zoals gekwetstheid, gemis, kwaadheid, verdriet,... kunnen in een veilige omgeving van de therapiekamer tussen partners uitgewisseld worden.