Er zijn enkele voorwaarden. Belangrijk is dat je vrijwillig ervoor kiest en dat je meerderjarig bent.

  • Eerst en vooral moet je minstens 18 jaar zijn. Dat is de wettelijk vastgelegde minimumleeftijd om te kunnen trouwen. De jeugdrechtbank kan hierop wel uitzonderingen toestaan voor ernstige redenen (bv. in geval van tienerzwangerschap).
  • De echtgenoten moeten elkaars toestemming hebben om te kunnen huwen. Jullie moeten met andere woorden allebei vrijwillig instemmen om te trouwen.
  • Je kan niet huwen met je vader/grootvader/ broer/zus/neef/nicht/tante/nonkel. Je mag dus geen verwantschap hebben met je partner in de eerste, tweede en derde graad.
  • Je moet vrijgezel, weduwe(naar) of gescheiden zijn om te kunnen huwen. Je mag met andere woorden niet al met iemand anders getrouwd zijn.