Uit studies blijkt dat bij 15 tot 40% van de besmette personen ernstige complicaties kunnen voorkomen bij niet-behandeling.

Als je tijdens de eerste twee stadia van syfilis niet bent behandeld, kom je in het ’zogenaamde 'sluimerstadium'. De bacteriën zijn nog steeds in het lichaam aanwezig zonder dat je er iets van hoeft te merken.

Het eerste jaar en mogelijk ook het tweede jaar kan je de ziekte wel doorgeven aan anderen. In dit stadium is de ziekte alleen met bloedonderzoek aan te tonen.

Later, vaak na jaren, kunnen verschillende organen beschadigd raken: het hart en de aorta (vaatverandering), de hersenen (geestelijke achteruitgang), het ruggenmerg (waardoor verlammingsverschijnselen kunnen optreden) en de botten (ontsteking).

Iemand kan dan pas ontdekken ooit besmet te zijn geraakt zonder dat er eerder duidelijke tekenen van besmetting waren (bv. indien de zweer zich in een lichaamsholte bevond).

Dat risico is nu kleiner dan toen er nog geen goede antibiotica waren, omdat veel mensen wel eens een antibioticum kuur krijgen (voor iets anders dan syfilis), waardoor ook (bij toeval) de syfilis bacterie gedood wordt.