Bij verliefdheid zijn onder andere de hormonen dopamine, noradrenaline, serotonine en PEA actief. Zij veroorzaken een aantal specifieke symptomen.

Verliefdheid en de hersenen

Als we verliefd zijn, vertonen onze hersenen meer complexe golfpatronen en worden ze actiever, vooral in die gebieden die verbonden zijn met euforie en beloning. Andere gebieden, die met verdriet en angst samenhangen, zijn minder actief of zelfs helemaal uitgeschakeld.

Hierbij is de rol van bepaalde chemische stoffen die de communicatie tussen de hersencellen regelen, de zogenaamde neurotransmitters, erg belangrijk. Eigenlijk zijn er bij verliefdheid veel verschillende hormonen en hersengebieden in het spel, die op verschillende manieren op mekaar inwerken. De exacte samenstelling van de ‘verliefdheidscocktail’ kent niemand.

Hormonen

In verliefde hersenen zijn vooral de hormonen dopamine, noradrenaline en fenylethylamine (PEA) sterk actief. Deze stimulerende stoffen geven de verliefde een buitengewoon energiek, euforisch en bijna ‘high’ gevoel. De patronen van hersenactiviteit van een verliefd iemand zijn vergelijkbaar met die van iemand die net cocaïne heeft gebruikt.

Ook is het zo dat de serotoninespiegel van verliefde mensen tot een ziekelijk laag niveau zakt. Als er niet voldoende serotonine in de hersenen aanwezig is, raken mensen uit balans. Dat verklaart de stemmingswisselingen van verliefden. Het ene moment voelen ze zich zielsgelukkig, even later intens verdrietig. Het gebeurt vaak dat, als de geliefde afwezig is of niets van zich laat horen, een verliefd iemand zich verdrietig of angstig begint te voelen.

Lichamelijke reacties

Heel dat samenspel van verliefdheidshormonen doet wat met een mens. Verliefden voelen zich vaak zo onrustig dat ze de slaap niet kunnen vatten, hun eetlust vermindert, ze voelen ‘vlinders in de buik’ en kunnen zich moeilijk op andere zaken concentreren. Zijn ze in de nabijheid van hun geliefde, dan beginnen verliefden te zweten, hun lichaamstemperatuur stijgt, hun hart gaat sneller slaan, ze krijgen weke knieën en beginnen te blozen. Het zijn onder meer de hormonen dopamine en noradrenaline, dat ook adrenaline opwekt in de hersenen, waardoor ze deze en andere symptomen ervaren.