Er zijn verschillende redenen om eerder wel dan niet te trouwen.

Redenen om wel te trouwen 

 • Liefde: Veel mensen geven aan dat ze trouwen uit liefde. Je belooft om trouw te blijven en ook als het moeilijk is, mekaar te steunen. Door de geloftes die je uitspreekt, is er de intentie om levenslang samen te blijven en je voor de relatie in te spannen.
 • Erkenning: Door te trouwen toon je iedereen dat je bij elkaar hoort. De buitenwereld ziet een huwelijk vaak als een belangrijke stap. Die erkenning door de omgeving en de naasten van een koppel, niet in het minst de familie, kan belangrijk zijn.
 • Romantisch ritueel: Het is een romantisch idee waar we mee opgroeien. Het is één van de weinige tradities die er in Vlaanderen nog bestaan, sommige mensen vinden het aantrekkelijk om de traditie verder te zetten. Als je trouwt geef je doorgaans een feest, ook daar hebben mensen vaak zin in.
 • Zekerheid: Trouwen is een uiting van het engagement in een relatie. Je engageert je om de liefde hoog te houden. Dit creëert een band, en voor veel koppels geeft dit rust en zekerheid.
 • Financieel: Trouwen is een goedkope manier om allerlei erfeniskwesties te regelen. In geval van het overlijden van één van beiden, gaat de erfenis naar de levende partner. Ook hebben trouwers nog recht op gezinspensioen of overlevingspensioen, afhankelijk van de situatie. Bij een breuk moet er bij trouwers onderhoudsgeld worden bepaald, bij samenwoners niet.
 • Vlucht: Je kan trouwen om aan een omgeving, armoede...te ontvluchten. Gehuwd zijn kan ook meer vrijheid geven als je uit een omgeving komt waar je als ongehuwde persoon afhankelijk bent van je ouders.
 • Sociale druk: je kan trouwen omdat je je onder druk voelt gezet, door je familie, omdat iedereen van je vrienden trouwt.

Redenen om niet te trouwen

 • Vrijheid: Sommige mensen voelen zich niet goed in een huwelijk. Soms voelen ze zich gevangen. Stel dat de relatie niet goed gaat en je wil uit elkaar gaan, dan is het minder gemakkelijk om uit elkaar te gaan. Scheiden kost bijvoorbeeld geld.
 • Spanning: als je niet getrouwd bent, ervaar je je relatie misschien als minder evident. Je kan ervaren dat je er meer moeite voor moet doen en dat houdt het spannender.
 • Andere legale en praktische opties: er bestaan heel wat wettelijke regelingen ondertussen om bijvoorbeeld samenwonen/kinderen te regelen. Fiscaal bijvoorbeeld is er alleszins geen verschil meer tussen trouwen en wettelijk samenwonen.
 • Eigen relatievorm: heel wat koppels vinden dat je geen huwelijk nodig hebt als bewijs van liefde. Ze ervaren soms veel binding en engagement in hun relatie en vinden het net een troef dat je elke dag opnieuw voor mekaar kiest.