De meeste anticonceptiemiddelen zijn betrouwbaar op voorwaarde dat je ze correct gebruikt. 

Juist gebruik

De betrouwbaarheid van de verschillende middelen wordt in sterke mate bepaald door de nauwkeurigheid waarmee je ze gebruikt. Middelen die theoretisch zeer betrouwbaar zijn, zullen door onnauwkeurig gebruik in de praktijk veel minder goed beschermen tegen zwangerschap dan middelen die theoretisch minder betrouwbaar zijn maar correct worden gebruikt. Je motivatie om een middel op de juiste manier te gebruiken, speelt dus een belangrijke rol.

Rangschikking

Globaal genomen kunnen we de verschillende anticonceptiemethoden volgens hun betrouwbaarheid onderverdelen in drie groepen: