Vaak is de eerste doelstelling het doen verminderen of verdwijnen van de klachten of problemen.

Dit wordt bereikt doordat men zich anders gaat gedragen ten opzichte van elkaar, met elkaar kunnen praten, anders met elkaar omgaan, anders op elkaar reageren,...

Een relatietherapie kan ook resulteren in de beslissing om als koppel uit elkaar te gaan en de relatie te stoppen. Dit betekent niet dat de relatietherapie niet geholpen heeft, integendeel, soms is de relatie stopzetten gewoon de beste oplossing. Therapie kan helpen om dit op een zo goed mogelijke manier te laten verlopen.