In een relatie betekent dit meestal dat je exclusief bent voor de ander. 

Alleen je lief

Je kan heel sterk verlangen om voor één persoon de belangrijkste te zijn en dat die ander ook onvoorwaardelijk en helemaal voor jou kiest. De meeste mensen verwachten en zijn van plan om zowel seksueel als emotioneel (relationeel) trouw te blijven aan hun lief. Met andere woorden, enkel met je lief heb je een seksuele én een liefdesrelatie. Dat betekent dat er ook verschillende vormen van trouw bestaan: emotioneel trouw en seksueel trouw zijn.

Trouw definiëren

Wat jij verstaat onder “trouw zijn” kan wel eens verschillen met wat je lief eronder verstaat. Bijvoorbeeld is iemand anders kussen ontrouw of niet? En porno kijken of cyberseksen?Om niet teleurgesteld te raken of je “ bedrogen te voelen, is het sterk aan te raden om samen met je lief te praten over wat jullie onder trouw verstaan en welke afspraken jullie hier over maken binnen jullie relatie.

Ook in vriendschappen wordt “trouw” gebruikt, bijvoorbeeld een trouwe vriendschap hebben. Vaak wordt hiermee bedoeld dat je elkaar respecteert, de waarheid zegt, elkaar vertrouwt en door dik en dun steunt.