Cyberpesten is geen eenvoudig verhaal van ‘daders’ en ‘slachtoffers’. Vaak worden de cyberpesters zelf ook gepest of kampen ze met dezelfde persoonlijke problemen. 

Meestal geen onbekenden

Net zoals gewoon pesten gebeurt cyberpesten vooral onder vrienden en bekenden. Je loopt dus meest kans om gepest te worden door de mensen met wie je het meest informatie deelt. En vooral via sociaalnetwerksitesJongeren die vaak slachtoffer zijn van gewoon pesten, zijn ook vaak het slachtoffer van cyberpesten. 

Meisjes (bijna) evenveel als jongens

Zijn jongens vooral pesters en meisjes vooral slachtoffers? De wetenschap is het er niet helemaal over eens. Vlaamse meisjes geven iets vaker aan gepest te worden via internet, maar misschien geven jongens het minder makkelijk toe? 

Seksuele voorkeur

Ook seksuele voorkeur kan een reden zijn om vaker gepest te worden, zowel online als offline. Vooral jongens die zich wat vrouwelijk gedragen of meisjes die zich jongensachtig gedragen lopen in de kijker van pesters.

Minder goed in je vel

Zowel ‘plegers’ als slachtoffers van cyberpesten zijn vaak jongeren die zich minder goed in hun vel voelen.