Buddy is een Engels woord voor maat of vriend, maar wordt in het Nederlands ook gebruikt voor iemand die (vrijwillig) mensen met een ziekte ondersteunt.

Voor de komst van de medicijnen die het hiv-virus afremmen, gingen mensen besmet met het hiv-virus dood. Om hen te helpen, te luisteren naar hen, soms zelfs hun dood te begeleiden, waren er buddies, mensen die vrijwillig hulp boden en dat deden via de organisatie The Foundation (later het Buddysysteem).